[row style=”collapse” col_bg=”#f9f3ee” v_align=”equal”]

پیام مدیر موسسه

 

به هم‌آوا خوش آمدید! اینجا به شوق بهبود زندگی خود و کسانی که برای کار کردن روی زندگی‌شان به ما اعتماد می‌کنند، کنار هم جمع شده‌ایم.

به اعتقاد من روانکاوی روش منحصر به فردی برای فهمیدن ذهن است. در جهانی که شتاب‌زده، چند قطبی، متعارض ، تکه‌پاره از جنگ قدرت و گیج از تغییرات پرسرعت زندگی است، وقت گذاشتن، هر بار پنجاه دقیقه وقت گذاشتن، برای این که بنشینیم و عمیقاً بر دنیای درونی خود تمرکز کنیم، فرصت بی‌همتایی است.

در چنین شرایطی، فرد فقط اطلاعات به دست نمی‌آورد، دانش صرف جمع نمی‌کند. در این شرایط می‌توان خردمند شد.

از طریق درک ذهن‌مان، درک واقعیت درد، تجربهٔ التیام و خلاقیت، امکان این را پیدا می‌‌کنیم که انسانیت خود را به تمامی زندگی کنیم. این هدف ما است در هم‌آوا. این چیزی است که می‌خواهیم به کسانی که با ما کار می‌کنند هدیه دهیم.

راهب بودایی، تیک نات‌‌هان، می‌گوید: “اگر تو آنجا، در درونت نباشی، نمی‌توانی با جهان بیرون در تماس واقعی باشی. راه بیرون از درون می‌گذرد.”

دکتر نهاله مشتاق

 

[/row]