در شرایط بی سابقه ی کنونی که با شرایط مبهمی در جهان روبروییم تجربه ی طیف وسیعی از احساسات از سردرگمی و اضطراب گرفته تا افسردگی و بی انگیزگی کاملا طبیعی است…

در این شرایط یادگیری نحوه ی تشخیص و مدیریت این احساسات، یک مهارت مهم است.

دکتر فاطمه حسینی غفاری با همکاری گروه آموزشی زاویه کتابچه مدیریت عواطف در دوران کرونا را به فارسی برگردانده اند.
این کتاب پر از تمرینها و تکنیکهای کاربردی است که ممکن است کمکی باشد برای حال این روزهای ما ….

 

پی دی اف کتاب مدیریت اضطراب ناشی از ویروس کرونا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *