کتابچه “راهنمای عملی برخورد با نگرانی‎های کودکان” در مؤسسه آنا فروید تهیه و طراحی شده و دکتر انسیه انجدانی با همکاری گروه آموزشی زاویه آن را به فارسی برگردانده اند .

?این کتاب با زبانی ساده و در گام‌هایی عملی به ما می گوید در لحظه های پرتنش و نگران کننده، چطور کنار کودکان بایستیم و به آنها در کنار آمدن با شرایط کمک کنیم.

 

?نکته مثبت دیگر در مورد این کتابچه آن است که راهکارها را بسیار صریح و با اختصار توضیح داده است و از زیاده گویی اجتناب کرده است.

?از آنجا که نگرانی و تنش یکی از معمولترین تجارب روزمره ما در دنیاست خواندن این کتاب میتواند کمک کند در لحظات سخت چند ابزار دیگر در جعبه ابزارمان برای کار با کودکان داشته باشیم.

 

جهت دانلود کتابچه روی لینک زیر کلیک کنید:

راهنمای عملی برخورد با نگرانیهای کودکان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *