ويلفرد بيون
ترجمه دكتر نهاله مشتاق

انسان در مواجهه با [امر] ناشناخته، آن را نابود می‌کند. صورت‌بندی کلامی این تصویر مثل این است که واکنش فرد اینطور باشد: “اینجا چیزی هست که نمی‌فهمم – آن را خواهم کشت.” اما گروه اندکی ممکن است بگویند: “اینجا چیزى هست که نمی‌فهمم – باید آن را کشف كنم” …. “اینجا چیزی هست که من را می‌ترساند، بگذار پنهان شوم و تماشا کنم” یا اگر شجاع‌تر باشد می‌گوید: “بگذار نزدیک شوم و آن را پيدا كنم.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *