ویرجینیا ستیر
ترجمه: دکتر نهاله مشتاق

طی سال‌ها تصویری ساخته‌ام از انسانی که به گونه‌ای انسانی زندگی می‌کند. او کسی است که بدنش را می‌فهمد، برای آن ارزش قائل است، آن را رشد می‌دهد و زیبا و مفید می‌یابدش؛ کسی که اصیل است؛ آمادهٔ خطرپذیری است، آمادهٔ خلاقیت است، آمادهٔ نشان دادن قابلیت‌هایش است، آماده است تا در شرایط مقتضی تغییر کند و آماده است راه‌هایی برای کنار آمدن با آنچه جدید و متفاوت است پیدا کند به‌طوری که بخش‌های قدیمی را که هنوز مفید هستند حفظ کند و خود را از آنچه مفید نیست رها کند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *