[page_header show_title=”0″ bg_color=”#b80404″]

[title style=”center” text=”توضیحات کارگاه” size=”120″]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”left” depth=”3″ depth_hover=”3″]

 

? زمان: شنبه‌ها یک هفته درمیان (8 جلسه آنلاین)

            شروع دوره از 29 خرداد 1400

? ساعت ۱۸:۳۰-۲۰:۰۰

     مدرس: دکتر گلنوش شهباز

     ظرفیت: 20 نفر

 

?روان هر فرد تحت شرایطی شکسته و مجروح می شود. یکی در اثر وقوع مکرر حوادث بیرونی آسیب دیده، و مدام با سیاه چاله ای از کمبودها و نیازها در تماس است؛ از آن طرف فردی دیگر زندانی دنیای درونیِ خود و کشمکش هایش شده است؛ دنیای درونی که چندان مطابقتی با اتفاقات بیرونی زندگی اش ندارد.

?در این سلسله دوره ها قصد داریم به بررسی شکل گیری آسیب روانی در یک فرد بپردازیم. به طور مشخص، در هر دوره به بررسی یک آسیب روانی پرداخته، نظریات تئورسین های متعدد و نحوهٔ کار کردن با آن آسیب مشخص را در اتاق درمان مرور می کنیم.

? شرکت در این دوره به‌صورت آنلاین در اپلیکیشن zoom می‌باشد.

 

[/col]

[/row]

[button text=”پیش‌ثبت‌نام” radius=”10″ link=”https://hamava-institute.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88/”]