[page_header show_title=”0″ bg_color=”#b80404″]

[title style=”center” text=”توضیحات کارگاه” size=”120″]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”left” depth=”3″ depth_hover=”3″]

 

? زمان: چهارشنبه‌‌ها یک هفته درمیان (به صورت آنلاین)

شروع از 9 تیر 1400 (8 جلسه)

? ساعت 11:30 الی 12:45

مدرس: سبا مقدم

 

زوج درمانی بالینی برای بحث و بررسی جلسات زوج درمانی طراحی شده است.
در این دوره ضمن ارائه کیس توسط شرکت کنندگان به صورتبندی محتوای بالینی ارائه شده می پردازیم و در مورد مداخلات موثر بحث خواهیم کرد.

در این دوره هدف این است که مفاهیم مطرح شده در دو دوره گذشته (زوج درمانی مقدماتی و زوج درمانی۲) جمع بندی، مرور و در عمل پیاده سازی شوند تا درمانگران بتوانند ضمن تجربه پیوند تئوری و کار بالینی، مهارت خود را در کار با زوجها ارتقا دهند.
اولویت ارائه کیس با کسانی است که هر دو دوره را گذرانده باشند.

✅‎اولویت ثبت‌نام با متقاضیانی است که سابقه کار بالینی داشته و تحت نظر سوپروایزر باشند.

? شرکت در این دوره به‌صورت آنلاین در اپلیکیشن zoom می‌باشد.

 

[/col]

[/row]