نظرسنجی دوره مفاهیم پایه دوره جامع 1401

همکار عزیز لطفا با جواب دادن به سوالات زیر، ما را در بهبود بخشیدن به روند آموزشی یاری کنید. در پاسخ به سوالات، عدد 5 به معنی بیشترین میزان رضایت و عدد 1 کمترین میزان رضایت است.
  • 5 (کاملا راضی) و 1 (کاملا ناراضی)