یک مجلۀ بین‌المللی مستقل برای بحث بالینی، نظری و فرهنگی دربارۀ روانکاوی

ژورنال گفتمان روانکاوی

گفتار روانکاوی مجله‌ای است بین‌المللی که مختص مباحث بین‌رشته‌ای میان نظریه‌پردازان، پزشکان، اندیشمندان فرهنگی و منتقدان ادبی که در چارچوب روانکاوی کار می‌کنند. این ژورنال مجله‌ای است مستقل و در تلاش است تا با خوانندۀ خود که نسبت به روانکاوی آگاهی دارد، صحبت کند و پذیرای نگاه مکاتب مختلف و باورهای آکادمیک گوناگون است. گفتار روانکاوی هم مقالات ارسالی و هم مقالات درخواستی را چاپ می‌کند. نویسندگان حق انتشار کار خود را دارند و ممکن است مقالات خود را در جای دیگری هم منتشر کنند. مقالات علمی‌و پژوهشی روش‌های جدیدی برای درک ابعاد ناخودآگاه رفتار انسان ارائه می‌دهند. این ژورنال نه‌تنها دیدگاه‌های نظری مختلف را پوشش می‌دهد، بلکه کارهای مختلف تجربی با جهت‌گیری‌های روش‌شناختی را نیز مورد حمایت قرار می‌دهد.