[page_header show_title=”0″ bg_color=”#b80404″]

[title style=”center” text=”توضیحات کارگاه” size=”120″]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”left” depth=”3″ depth_hover=”3″]

 

? زمان: چهارشنبه‌ها هرهفته (۸ جلسه‌ آنلاین)

?ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

?اغاز دوره از: ۱۹ آذر‌ماه

مدرس: دکتر صفورا محمدیان

ظرفیت: 25 نفر

 

?بی شک انتقال از جمله مباحثی است که در روانکاوی بیشترین توجه را دریافت کرده و بیش از هر مفهوم دیگری به آن پرداخته شده است . انتقال از ابتدای تولد روانکاوی تا به امروز در حال تحول بوده و از سوی مکاتب مختلف بسط یافته است و به همین اندازه هم اختلاف عقیده بر سر آن وجود دارد.

?از دیگر سو انتقال متقابل در ابتدای کشف شدن، مورد بی مهری قرار گرفت و تا مدت‌ها استقبال گرمی‌از آن به عمل نیامد و مدتی زمان لازم بود تا روانکاوانی تربیت شوند و دوره روانکاوی خود را بگذرانند تا شایستگی رویارویی با انتقال متقابل و شنیدن صدای آن را پیدا کنند و به بازکشف آن کمک کنند. بازکشف انتقال متقابل افقی جدید پیش روی روانکاوی گشود و به انسانی تر ظاهر شدن روانکاو در اتاق درمان و مجهزتر کردن وی کمک شایانی کرد.

?از آنجایی که انتقال و انتقال متقابل شاید اصلی ترین مفاهیم در روانکاوی هستند ، این دوره آموزشی به دقیقتر شدن در مباحث آن اختصاص داده شده است.

?در این دوره تا جای ممکن به شرح و بسط موضوعات زیر می‌پردازیم:

۱-تاریخچه و مفهوم انتقال (فروید و کشف انتقال، کیس دورا، تاریخچه و تعاریف انتقال)
۲- تحول انتقال: انتقال متقابل در دیدگاه‌های روانکاوی (کلاین، لئووالد، بیون، روانشناسی خود، لکان)
۳- انواع انتقال
۴- پویایی‌های انتقال (انتقال به عنوان یک فرایند، ماهیت و منبع انتقال، انتقال و تکرار، یادآوری، انتقال بر اساس مراحل رشدی)
۵- تاریخچه و مفهوم انتقال متقابل: کشف و بازکشف
۶- به اجرادرآوردن، خیال اندیشی، همانندسازی فرافکنانه (enactment, reverie, projective identification)
۷- انتقال متقابل ابزاری در درمان
۸- مدیریت و کار کردن با انتقال و انتقال متقابل

? اولویت ثبت‌نام با روانشناسان، روانپزشکان و فعالان حوزه سلامت روان که با مفاهیم رویکرد تحلیلی آشنایی دارند.

 

 

 

[/col]

[/row]

[button text=”پیش ثبت‌نام” radius=”99″ link=”https://hamava-institute.com/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84/”]